Aikie.net IT-services, voor een veilige toegang tot internet

Aikie.net IT-services vindt dat de firewall de belangrijkste bescherming is tegen ongewenst binnendringen van uw netwerk door onbevoegden. Daarnaast zorgt de firewall ervoor dat alleen geauthoriseerde verbindingen naar buiten tot stand worden gebracht. Op deze manier wordt de inpackt van een mogelijk virus, trojan of randsomware ingeperkt doordat deze moeilijker verbinding kan leggen met z'n maker via internet.

In de begintijd gebruikten we daar iptables voor, maar in toenemende mate stappen we over naar nftables, omdat dit meer mogelijkheden biedt

no more ransom logo